Varmeluftpumpe

Fakta om teknikken

En udeluftvarmepumpe er en luft til vand varmepumpe som sørger for opvarmning af boligen og varmt brugsvand.

Luften genbruges

Kort fortalt er princippet i en udeluftvarmepumpe, at den udnytter varmen i udeluften og genbruger den til at varme boligen og brugsvandet op med.

Hvad er en jordvarmepumpe

Et jordvarmeanlæg er en væske til vand varmepumpe som sørger for opvarmning af boligen og varmt brugsvand, eller til brug i industrien. Som varmekilde bruges jord.

Hvordan fungerer et jordvarmeanlæg?

Varmepumpen består af fire hovedkomponenter:

  • Fordamper (optager varmen)
  • Kondensator (afgiver varmen)
  • Kompressor (hæver temperaturen)
  • Termoventil (regulerer mængden af kølemiddel)

Disse komponenter er forbundet i et hermetisk lukket system, som er fyldt op med et kølemiddel, der ved atmosfærisk tryk allerede fordamper (koger) ved -40° C.Via et varmeoptagende kredsløb opsamler varmepumpen lavtemperaturenergi fra jord, og fører denne videre til en fordamper, der er placeret i selve varmepumpesystemet.Herfra føres energien videre til kompressoren, hvor den omdannes til højtemperaturenergi, inden den til sidst bliver afleveret til centralvarmeanlægget via kondensatoren.

1. Kølemidlet ledes i flydende form til fordamperen, hvor det fordamper (koger), og optager varmen fra det varmeoptagende kredsløb.

2. Dampen fra kølemidlet suges ind i kompressoren, hvor den komprimeres.Temperaturen stiger fra ca. -5° C til ca. +100° C.

3. Den varme kølemiddelgas ledes til kondensatoren, hvor den ved hjælp af en fortætningsproces afgiver sin varme til centralvarmeanlægget.

4. Varmeafgivelsen gør, at kølemiddelgassen igen bliver flydende, hvorefter den under tryk ledes til termoventilen. Herefter reduceres tryk og temperatur, og processen begynder forfra.

Vølund Varmeteknik • filial af NIBE AB
Brogårdsvej 7 • DK-6920 Videbæk
Tlf: 97 17 20 33 • Fax: 97 17 29 33
info@volundvt.dk • www.volundvt.dk

 

Sortimentsoversigt

Jordvarmepumpe - FIGHTER 1120

Vølund FIGHTER 1140

Vølund FIGHTER 1140 er en varmepumpeunit som opvarmer brugsvand, gulvvarme eller radiatorer I boligen. Som varmekilde bruges jord, stald eller sø. Effekt fra 4-15 kW.

Læs mere om Vølund FIGHTER 1140

 

 

Jordvarmepumpe - FIGHTER 1220

Vølund FIGHTER 1240


Vølund FIGHTER 1240 er en varmepumpeunit med indbygget varmtvandsbeholder. Varmepumpen opvarmer brugsvand, gulvvarme eller radiatorer i boligen. Som varmekilde bruges jord, stald eller sø. Effekt fra 4-10 kW.

Læs mere om Vølund FIGTER 1220

 

 

Jordvarmepumpe - FIGHTER 1320

Vølund FIGHTER 1330


Vølund FIGHTER 1330 er en varmepumpeunit som opvarmer brugsvand, gulvvarme eller radiatorer i boligen. Som varmekilde bruges jord, stald eller sø. Effekt fra 20-40 kW.

Læs mere om Vølund FIGHTER 1330

 

Udeluftvarmepumpe - FIGHTER 2010

Vølund FIGHTER 2005

Vølund FIGHTER 2005 er en udeluftvarmepumpe med et effekttrin som opvarmer brugsvand, gulvvarme eller radiatorer I boligen. Som varmekilde bruges udeluften. Effekt fra 8-14 kW.

Læs mere om Vølund FIGHTER 2005

 

 

Udeluftvarmepumpe - FIGHTER 2005

Vølund FIGHTER 2020


Vølund FIGHTER 2020 er en udeluftvarmepumpe med to effekttrin som opvarmer brugsvand, gulvvarme eller radiatorer I boligen. Som varmekilde bruges udeluften. Effekt fra 6-8 kW.

Læs mere om Vølund FIGTER 2010

Økonomi

Sammenligning af driftsøkonomi for hus på 130 m²

Nettoenergibehov til opvarmning og varmt vand: 15.000 kWh

Fyringsudgifter oliefyr:
15.000 kWh / (10 * 0,9) = 1.667 l.
1.667 x 5,4 + 876* =
kr. 9.878,-

Fyringsudgifter gas:
15.000 kWh / (10,8 * 0,95) = 1.462 m³
1.462 x 6,0 + 876* =
kr. 9.648,-

Fyringsudgifter jordvarmeanlæg (FIGHTER 1240-5 kW):

15.000 kWh / 3,20 = 4.688 kWh
4688 x 1,30 + 1.752* =
kr. 7.846,-

*Cirkulationspumper

Se bekendtgørelsen her