Træpillefyr

Træpiller er et biobrændsel kendetegnet ved at være CO2 neutralt. En alvorlig trussel for klimaet på jorden er drivhuseffekten, der opstår som en ubalance mellem forbrug og produktion af CO2.

Ved forbrændingen af træpiller afgives der ikke mere CO2, end der tidligere er optaget under planternes vækst. Om træet rådner op i skoven eller du fyrer det af i et træpillefyr gør ingen forskel for miljøet.

STORE BESPARELSER
Hvem vil ikke gerne spare 50 % på varmeregningen - måske lidt mere? Prisen på træpiller og olie varierer, men en halvering af varmeudgiften kan nemt opnås.

 

Hvad skal jeg så vælge?

At vælge pillefyr er en jungle, og mange spørgsmål melder sig. Vi har prøvet at stille de oftest stillet spørgsmål op her. Skulle der være spørgsmål, der er ubesvaret , så send os en e-mail eller tag kontakt til en af vores forhandler.

Hvor stort et anlæg skal jeg vælge ?

Generelt er det med at vælge så lille et anlæg som muligt, der kan dog være forhold, som gør at man vælger et lidt for stort anlæg , f.eks. Varmeventilatorer, eller et ønske om at bygge til huset senere.

16 kw. modsvare et olie-forbrug på op til 6000 liter.

24 kw. modsvare et olie-forbrug på op til 9000 liter.

30 kw. modsvare et olie-forbrug på op til 12000 liter.

40 kw. modsvare et olie-forbrug på op til 16000 liter.

60 kw. modsvare et olie-forbrug på op til 24000 liter.

80 kw. modsvare et olie-forbrug på op til 32000 liter.

100 kw. modsvare et olie-forbrug på op til 45000 liter.

120 kw. modsvare et olie-forbrug på op til 55000 liter.

150kw. modsvare et olie-forbrug på op til 65000 liter.

200kw. modsvare et olie-forbrug på op til 85000 liter.

250kw. modsvare et olie-forbrug på op til 105000 liter.

 

Kan jeg bruge min eksisterende kedel ?

Ja, det kan du godt, nogle kedler er selvfølgelig mere velegnet end andre. Tag en vurdering om din kedel er velegnet på følgende punkter:

1.Er der plads til aske og er det nemt at få asken ud af kedlen ?

2.Har røg temperaturen været tilpas lav med oliefyr ( ca. 150 grader ) ?

3.Er kedlen pakket ind, så den ikke bidrager med opvarmning af rummet ?

4.Kan man se forbrændingen, mens træpillefyret er i drift ?

 

Svare du nej, til de fleste af ovenstående punkter, burde du overveje et skift af kedlen.

Det skulle gerne være nemt og billigt at fyre med træpiller…..

 

Jeg vil bruge min gamle kedel , hvad kan jeg gøre for at virkningsgraden er rimelig ?

Der er flere til du kan gøre, for at optimerer en gammel kedel.

1.Sørg for at under trækket i kedlen er på et minimum, monter en trækstabilisator.

2.Tving røgen ud i mod kedel fladerne, ved hjælp af røg vender plader.

3.Sørg for at den ind fyrede effekt er så lille som mulig.

4.Pak kedlen ind i isolering, så varmetabet er et minimum.

 

Kan fyret køre om sommeren ?

Ja, da pillefyret er med el tænding, vil man kunne køre med fyret hele året, i modsætning til alm. stokere. Ved at bruge et tænd / sluk ur eller en udendørstermostat kan forbruget komme ned på 2 - 5 kg træpiller pr. dag til brugsvand.

( Laveste forbrugvi kender til er 800 gram / dag )

( husk at slukke cirkulationspumpen, så det varme vandikke køles ned igen.)

 

Hvordan optimerer jeg mit anlæg til sommeren ?

Det gør man bedst ved at monterer et døgn ur eller termostat styring. Fyret starter kun 1 - 2 gange om dagen med ur ( efter ønske ) eller med føler i varmvandsbeholderen, ( efter behov og teenager døtre/sønner )

 

Trækket i min skorsten er meget lav / højt er det et problem ?

Ja, uensartet skorstens træk er den hyppigste årsag til problemer med pillefyret.

Jo, mere ensartet og lavt et skorstens træk er, jo bedre kører anlægget.

Ved montering af pillefyret anbefaler vi ALTID en trækstabilisator i skorstenen.

Kontakt evt. din skorstensfejer mht. placering.

 

Min røg temperatur er under 100 grader giver det problemer ?

Nej, kun hvis røgen kondenserer i kedlen eller i skorstenen,

Observerer du fugt i asken eller i skorstenen, så bør du afhjælpe problemet. Ellers vil levetiden på anlægget blive væsentlig forringet pga. tæringer Problemet kan løses ved at sætte en trækstabilisator i skorsten, (Det giver mere flow i skorstenen, som så bærer fugten ud. eller ved at hæve kedel temperaturen.)

( det hæver røg temperaturen , så kondensering undgås. )

 

Jeg er i tvivl om mit pillefyr er justeret rigtigt...

Hvis du er i tvivl om dit fyr kører som det skal, er du meget velkommen til at ringe til os, så gennemgår vi indstillingerne sammen med dig.

Vi har somregel små fif,så du fårlidt mere ud af dit anlæg. Ellers findes der internet forrums, med tusindvis af bruger, der gerne hjælper en 'nybegynder'.

 

Hvor meget kan jeg spare ved at skifte fra olie til træpiller ?

Med de olie priser vi har nu, er der ca. 60 % i besparelse på varmeregningen. Dog plejer man at spare lidt mindre på varmen med et pillefyr, da det er billig varme. Kan man bruge et pillefyr på et kedel anlæg med trykekspansion ?

Ja, hvis pillefyret / stokeren er godkendt til trykekspansion af arbejdstilsynet. Det er ikke nok at kedlen / stokeren er EN 303-5 godkendt. Undtagelsen, fra arbejdstilsynet, til trykekspansion skal ligge i fyrrummet.

Må jeg fyre med brænde på et kedel anlæg med trykekspansion ?

NEJ , det er direkte livsfarligt.

Hvis du fyrer med fastbrændsel så skal anlægget være med åben ekspansion.

 

Besparelse ved fyring med træpiller

Varmetab: Normalt er røggastabet i de gamle kedler tilpas lavt takket være den årlige service af brænder og kedel. Derimod er varmetabet fra kedel, beholder og rør ofte større, end man tror. Varmetab både sommer og vinter fra en gammel støbejernskedel kan ofte udgøre 800-1.000 liter olie om året.

En del af varmen udnyttes til opvarmning af fyrrummet, men langt den største del går tabt. Det gælder især i sommerperioden, hvor kedlen udelukkende skal lave varmt vand. Men selv på en kold vinterdag er varmetabet ofte væsentligt større end nødvendigt.

Kedlerne fra tiden før 1980 typisk ikke isoleret eller har meget begrænset isolering, f.eks. på indersiden af kabinettet. Det gælder ikke blot de gamle støbejernskedler, men også de enheder med varmtvandsbeholder og kedel i samme kabinet, der vandt frem i 1970’erne.

Udover at en ny kedel vil kunne spare hvad der svare til 800-1000 liter olie pr. år kan man med fordel skifte til træpiller, her vil man yderlig kunne hente en besparelse på over 50 % i forhold til olie, da træpiller er meget billiger i indkøb. og et nyt komplet træpillefyr / stokerfyr kræver minimal pasning.

Tabellen viser at der er god grund til at skifte fyret ud nu, i langt de fleste tilfælde vil husejer kunne spare mange tusinder kroner årligt på boligopvarmningen, og 1000 - 3000, kr. månedligt skattefrit er ikke usædvanligt at spare, og det siger man da ikke nej til.

Du kan rådføre dig med os eller din VVS installatør om hvad den rigtige varme løsning vil værre for dig, han vil også kunne fortælle dig hvad du skal bruge af VVS fittings, skorsten og andre ting til din varmeinstallation.

Besparelse med fyring af træpiller

Produkt

Antal

*Pris

Besparelse

Træpiller

2000

3400

 

Olie

1000

7770

56%

Brænde, kløvet, tør bøg

7-8 Rm

7000

48%

El-varme

10.000 kwh

18000

81%

* Incl. moms. Varierer efter gældende dagspriser

 

Håber disse oplysninger kan hjælpe dig i den videre beslutning om et pillefyrskøb.